Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Κοντά στην εξαγορά της Millenium η Τράπεζα Πειραιώς

Στη διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται η διαπραγμάτευση μεταξύ Πειραιώς και Millenium, που είναι πιθανότατο να καταλήξει σε συμφωνία.

Εάν κάτι τέτοιο ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς θα εξαγοράσει τη Millenium και η τελευταία θα εισφέρει 200 – 250 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσει το 2,5% της νέας Πειραιώς, που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, στις οποίες από το πρωί έχει αναφερθεί το newmoney.gr,  επιβεβαιώνει και το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>