Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Μειώθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο

Μειώθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο στα 121 δισεκατομμύρια  ευρώ  από 122,2 δισεκατομμύρια ευρώ  τον Ιανουάριο του 2016.
Σημειώνεται ότι  οι τράπεζες έχουν δανείσει  206 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χάσμα καταθέσεων – δανείων είναι τεράστιο και μόνο προβληματισμΌ δημιουργεί για το “που πάμε”.

Σημειώνεται ότι περίπου 500  εκατ ευρώ από τις καταθέσεις του Ιανουαρίου “πέταξαν” τον Φεβρουάριο  σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, γεγονός που σημαίνει ότι επανέρχεται η αβεβαιότητα. Επίσης,  περίπου 700 εκατομμύρια από τις καταθέσεις του Ιανουαρίου, χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές, κυρίως φόρων.

Συμπέρασμα: Η δεξαμενή αδειάζει και …κάτι πρέπει να γίνει από κυβερνητικής πλευράς..


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>