Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Με αυξημένες επισφάλειες η Marfin PB

Αυξημένες επισφαλείς απαιτήσεις και ανάλογες προβλέψεις θα εγγράψει στον ισολογισμού της χρήσης 2011 η Marfin Popular Bank, κυρίως λόγω του δανειακού χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η τράπεζα, με δεδομένη τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και τα δραστικά μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν, αναμένεται ότι θα προκύψει επίσης απομείωση υπεραξίας που αναλογεί στις δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα.

Αυτό όμως δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στην κεφαλαιακή θέση του ομίλου, αφού η υπεραξία ήδη αφαιρείται από τα εποπτικά κεφάλαια, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Με αυξημένες επισφάλειες η Marfin PB

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>