Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Με αυξημένο επιτόκιο δανείστηκε το Δημόσιο

Διαμορφώθηκε στο 4,69%

Με ελαφρώς υψηλότερο κόστος άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε 0,14% υψηλότερα απ’ αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Απριλίου.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,69% έναντι 4,55% της προηγούμενης έκδοσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ωστόσο, αυξημένη ήταν και η ζήτηση, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,60 φορές (έναντι 2,62 στην προηγούμενη δημοπρασία).


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>