Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Μικρές αγγελίες

Εδώ θα δημοσιεύονται δωρεάν μικρές αγγελίες των μελών, για οποιοδήποτε θέμα. Διευκρινίζεται ότι δεν θα δημοσιεύονται αγγελίες με σκοπό τη διαφήμιση επιχειρήσεων ή επαγγελματιών.

Όποιος λοιπόν επιθυμεί, μας στέλνει μικρή αγγελία, όπως θα ήθελε να φαίνεται σε μια εφημερίδα και εμείς θα τη δημοσιεύσουμε. Οι αγγελίες θα διαγράφονται με την πάροδο δύο μηνών και αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί επαναδημοσίευση, θα πρέπει να τη στείλει πάλι.

Είναι αυτονόητο ότι αγγελίες με παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο θα απορρίπτονται.


 


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

.