Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Τι και αν έχει χαθεί το μέτρημα όσον αφορά στο πόσες ρυθμίσεις οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια; Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε μια ακόμη. Όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις έως το τέλος του 2012 προκειμένου να γλιτώσουν τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του 2014.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει κάποιος το όφελος της ρύθμισης είναι να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του και φυσικά να υποβάλλει εγκαίρως την αίτηση μέχρι και το τέλος του χρόνου. Η ρύθμιση, θα ισχύσει τόσο γι’ αυτούς που δεν υπαχθεί σε ρύθμιση στο παρελθόν όσο και γι’ αυτούς που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά έχασαν το σχετικό προνόμιο λόγω μη καταβολής των δόσεων. Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση προωθείται Νομοθετική Διάταξη για την παράταση της ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Αν και οι ρυθμίσεις οφειλών δεν αποτελούν μόνιμη λύση και θεραπεία των προβλημάτων και παρότι με αυτές δημιουργούνται ανισορροπίες και στρεβλώσεις, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες απαιτούν την ενεργοποίηση τέτοιων εκτάκτων μέτρων στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας.

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων από τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις τμηματικής εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2012 ενισχύθηκαν κατά 10,82% και 24% οι εισπράξεις προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου για τα έτη 2011 και 2010.

Η νέα ρύθμιση έχει ως κύριο στόχο τη μεγαλύτερη αύξηση των εισροών των ασφαλιστικών οργανισμών οι οποίοι επωμίζονται την ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους μέσω της μεταφοράς των πόρων προς τον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, ο νέος διακανονισμός κρίνεται αναγκαίος και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις , οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31-12-2014, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση μέχρι 31-12-2012 και εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

www.fpress.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

  • ipnos-29

    όταν λέμε ίδιοι εννοούμε ίδιοι. – Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν ότι με τα μέτρα που έχουν πάρει έχουν καταφέρει να στραγγαλίσουν  κάθε Έλληνα μικρό επιχειρηματία? Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν ότι κανένας δεν θέλει να χρωστάει απλά δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν κινείται ούτε ένα λεπτό του euro. 6δις χρωστάει το κράτος βεβαιωμένα. 
    Η απόλυτη Τρέλα είναι να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα από το χθεσινό ενώ έχεις κάνει τα ίδια ακριβώς που έκανες εχθές. 
    Δεν μπορώ να βρω καμία λογική εξήγηση τι κερδίζεις όταν φυλακίζεις ανέργους τους οδηγείς στην αυτοκτονία τους πνίγεις  με χρέη τους εξαθλιώνεις και στο τέλος τους λες  Δημοκρατία. δηλαδή? 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>