Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Νέα stress tests στις τράπεζες απαιτεί η τρόικα

Απαίτηση για διενέργεια νέων stress tests στις τράπεζες θα εγείρει η τρόικα μέσω του αναθεωρημένου μνημονίου.

«Η Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013, θα προχωρήσει στη διενέργεια νέων stress tests βαζιζόμενη αυτή τη φορά στα στοιχεία του Ιουνίου του 2013 έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και οι ανακατατάξεις στον τραπεζικό κλάδο.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>