Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Νέος φόρος ακινήτων ακόμη και στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια

Νέο φόρο σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2013 στον χώρο των ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERGON blog, ο νέος φόρος θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ). Μάλιστα ο νέος φόρος-τέλος θα έχει εφαρμογή όχι μόνο στα κτίσματα και τα οικόπεδα εντός σχεδίου, αλλά ακόμη και στα αγροτεμάχια που είναι εκτός σχεδίου. Εξαίρεση θα αποτελούν εκείνα τα αγροτεμάχια, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι αγρότες. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με κλίμακες και αφορολόγητο όριο.

Όσον αφορά τους εν ισχύ φόρους, οι φορολογούμενοι καλούνται να εξοφλήσουν στο επόμενο εξάμηνο τους παρακάτω φόρους:

α) Φόρος εισοδήματος έως τον Φεβρουάριο του 2013

β) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) μέχρι Απρίλιο-Μάιο 2013

γ) Φόρος ακίνητης περιουσίας των ετών 2010 και 2011 τον Δεκέμβριο του 2012

δ) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έως τέλος του χρόνου

Μέσω των παραπάνω φόρων που πρέπει να εξοφληθούν έως το καλοκαίρι του 2013, το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά στην είσπραξη πάνω από 5 δις €.

Πηγή: ERGON blog


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

6 Σχόλια Νέος φόρος ακινήτων ακόμη και στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>