Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Νέο σύστημα στο Δημόσιο

Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων, αλλά και στο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αποκαλύπτει σήμερα το Εθνος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

Στο νέο σύστημα προαγωγών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τυπικά προσόντα και λιγότερο στα χρόνια προϋπηρεσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε προσοντούχους υπαλλήλους να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών, υπηρεσιών ή οργανικών θέσεων, καθώς και τα νέα οργανογράμματα θα θεσμοθετούνται με προεδρικά διατάγματα έπειτα από εισήγηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου υπουργού.

Ανατρέπεται τέλος, το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών καθώς προβλέπεται το ανώτερο όριο αδειών που θα παραχωρείται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Για τη χορήγηση μακροχρόνιων αναρρωτικών πέραν του προβλεπόμενου ορίου προβλέπονται ποινές, ενώ θα γίνεται έλεγχος όλων των αδειών που έχουν παρασχεθεί στον υπάλληλο σε βάθος 8ετίας.

Πηγή: Εθνος


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>