Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ξεκινά έρευνα για τα κόκκινα δάνεια

Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν αυτή τη στιγμή το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Κι αυτό γιατί τα νέα που έρχονται από τα δανειακά χαρτοφυλάκια των περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων είναι …απογοητευτικά.

Αρκεί να σημειωθεί ότι οι χορηγήσεις σε καθυστέρηση στο κομμάτι της καταναλωτικής πίστης έχει φτάσει πλέον στο 55%, λόγω της σοβαρής επιβάρυνσης που προκαλούν οι πιστωτικές κάρτες, που – οι περισσότερες – μένουν απλήρωτες. Για το σκοπό αυτό η κεντρική τράπεζα της χώρας ξεκινά έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται κατόπιν σχετικής παραγγελίας – επιθυμίας που εκφράσθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το αίτημα αφορά κατ αρχήν στις βασικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, όμως, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες, αφού είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα των επισφαλειών δεν κάνει …διακρίσεις. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα είναι κοινό για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί: Ως γενικευμένο ζήτημα.

voria.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>