Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ξεπαγώνει η πώληση κόκκινων δανείων από τις τράπεζες

Σύντομα οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να πωλούν κόκκινα δάνεια σε εξειδικευμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.  Η ιδέα της δημιουργίας bad bank ή ενδιαμεσου φορέα διαχείρισης αυτών των δανείων εγκαταλείπεται και σύντομα – μέχρι τις 15 Οκτωβρίου – θα υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία αγοράς NPL’s. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις – οι οποίες αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση –  θα διαμορφωθεί θεσμικό πλαίσιο  για τη λειτουργία της αγοράςκόκκινων δανείων και την αδειοδότηση επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν τον τομέα.

Η πώληση τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε άλλους φορείς θα γίνεται υπό όρους,που θα διασφαλίζουν επαρκή προστασία των δανειοληπτών – ιδιαίτερα των οφειλετών στεγαστικών δανείων. Ολες οι ρυθμίσεις καταρτίζονται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του ΤΧΣ, η προώθηση διατάξεων για τις μεταβιβάσεις “κόκκινου” ιδιωτικού χρέους  είναι επιτακτική για τη βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι και η Κομισιόν προωθεί κανόνες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη αγοράς τιτλοποιημένου ιδιωτικού χρέους, ενισχύοντας τη ρευστότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ισχυρότερη παρουσία του ΤΧΣ

Στις 15 Οκτωβρίου αλλάζει ο νόμος που διέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητεςτου ΤΧΣ. Το Ταμείο θα προσλάβει σύμβουλο για τη δειχείριση των κόκκινων δανείων.

Παράλληλα θα ενισχυθεί ο ρόλος του στις συστημικές τράπεζες όπου είναι βασικός μέτοχος. Δεν θα μπορεί ν’αλλάξει τις διοικήσεις τραπεζών – καθώς μόνο η γενική συνέλευση των μετόχων τους είναι αρμόδια να το πράξει. Στη περίπτωση βέβαια που το ΤΧΣ αποκτήσει το 80% μιας τράπεζας τότε είναι να πιθανό ν’αποφασίσει την αλλαγή προσώπων στην διοίκηση της τράπεζας.

Στόχος παραμένει φυσικά η εξασφάλιση του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών και βασική επιδίωξη είναι η συμμετοχή ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>