Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ξεπερνούν τα 100 δις τα κόκκινα δάνεια

Άνω των 100 δισ. ευρώ βρίσκονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών. Σύμφωνα µε στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2015, ο λόγος των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 40,8%, µε το ύψος τους να ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι τράπεζες εφαρμόζουν λύσεις κυρίως βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (π.χ. κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών) και δευτερευόντως λύσεις µμακροπρόθεσμου χαρακτήρα (π.χ. παράταση διάρκειας, μείωση επιτοκίου) ή οριστικών διευθετήσεων. Θετική εξέλιξη αποτελεί ο πενταπλασιασμός των διαγραφών δανείων (1.980 εκατ. το 2014, έναντι 363 εκατ. το 2013), καθώς συμβάλλει στη σταδιακή εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>