Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Οδοστρωτήρας» για τα εισοδήματα το νέο φορολογικό που κατατίθεται την Παρασκευή

Την υπέρμετρη αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα των περισσοτέρων φυσικών προσώπων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αναμένεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, που περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο τελικά θα κατατεθεί στη Βουλή μεθαύριο Παρασκευή.

Πάνω από 1.000.000 μισθωτοί με 1 ή περισσότερα τέκνα και ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 και μέχρι 25.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν φόρους αυξημένους έως και 683%, εξαιτίας της κατάργησης του βασικού αφορολογήτου των 5.000 και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Επιπλέον, περίπου 700.000 αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους έως και 2.500%, εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ, καθώς και λόγω της κατάργησης όλων των αφορολογήτων ορίων και των φοροαπαλλαγών, που προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Τι αλλάζει

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου:

Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

 Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα. Εξαιτίας της κατάργησής τους θα προκύψει ετήσια αύξηση φόρου έως και 200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 1 παιδί, 400 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 2 παιδιά, 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.240 ευρώ για κάθε πολύτεκνο με 4 παιδιά.

 Καταργούνται διατάξεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

* Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα εξακολουθούν να εκπίπτουν μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

* Για όσους φορολογούμενους δεν αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, δηλαδή για τους εμποροβιοτέχνες, τους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους εισοδηματίες (τους φορολογούμενους με εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ενοίκια ή κινητές αξίες) καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών.

 Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι το 25% του συνολικού ατομικού ετήσιου –δηλωθέντος ή τεκμαρτού– εισοδήματος μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτεται με την αξία ληφθέντων αποδείξεων αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών κι ότι σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού, το «ακάλυπτο» τμήμα του θα φορολογείται με 10%.

 5 Προβλέπεται η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων κάθε κατηγορίας. Συγκεκριμένα:

α) Τα καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις, ημερομίσθια, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.), τα οποία θα καταβάλλονται από την 1η-1-2013 και μετά, θα φορολογούνται με βάση μια νέα απλούστερη φορολογική κλίμακα, με τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια και συντελεστές φόρου 21%, 36% και 40%. Ειδικότερα, στη νέα κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων, τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα φορολογούνται με συντελεστή 21%, στα επόμενα 15.000 ευρώ (δηλαδή στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 25.001 έως τις 40.000 ευρώ), θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 36% και στο πέραν των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος θα επιβάλλεται φόρος 40%. Από κει και πέρα:

Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 1.950 ευρώ. Εάν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει με την κλίμακα, ο φόρος απλώς θα μηδενίζεται, δηλαδή η επιπλέον διαφορά δεν θα επιστρέφεται στον μισθωτό ή τον συνταξιούχο. Λόγω της αφαίρεσης της έκπτωσης των 1.950 ευρώ από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, όλα τα ετήσια εισοδήματα μέχρι του ποσού των 9.000 ευρώ θα είναι πλέον αφορολόγητα. Κι αυτό διότι για τα εισοδήματα μέχρι τις 9.000 ευρώ ο φόρος που θα προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα είναι μικρότερος σε ποσό από την έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ, οπότε με την αφαίρεση των 1.950 ευρώ θα μηδενίζεται! Π.χ. σε ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ θα αντιστοιχεί φόρος κλίμακας υπολογιζόμενος με συντελεστή 21%, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 1.760 ευρώ. Ομως, από το ποσό του φόρου των 1.760 ευρώ θα αφαιρείται το ποσό των 1.950 ευρώ και, τελικά, ο φόρος θα μηδενίζεται. Ουσιαστικά, λοιπόν, με τη νέα φορολογική κλίμακα το αφορολόγητο όριο αυξάνεται εμμέσως από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ!

Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος με αποτέλεσμα να περιορίζεται μόλις σε 100 ευρώ στο επίπεδο εισοδήματος των 41.001 έως 42.000 ευρώ και να μηδενίζεται πλήρως για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ.

Ο παραπάνω νέος τρόπος υπολογισμού του τελικού φόρου εισοδήματος θα χρησιμοποιείται από τον Ιανουάριο του 2013 και για τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

 Χάνουν – κερδίζουν

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες θα προκύψουν:

* μειώσεις φόρων κατά 10 έως και 400 ευρώ το χρόνο, για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά και εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 25.000 ευρώ

* αυξήσεις φόρων κατά 140 έως και 2.230 ευρώ το χρόνο, για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά και εισοδήματα πάνω από 25.000 και μέχρι 100.000 ευρώ

* μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 40 έως και 200 ευρώ το χρόνο, για μισθωτούς με 1 παιδί, οι οποίοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ

* αυξήσεις φόρων κατά 70 έως και 190 ευρώ το χρόνο, για μισθωτούς με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ

* αυξήσεις φόρων κατά 180 έως και 2.430 ευρώ το χρόνο, για μισθωτούς με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ

 Αυξήσεις

Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:

* κατά 50 έως και 390 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα εισοδήματα υπερβαίνουν τις 9.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι τις 25.000 ευρώ

* κατά 540 έως και 2.630 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα εισοδήματα είναι πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ

 Τρίτεκνοι – πολύτεκνοι

Για τους μισθωτούς με 3 και 4 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:

* κατά 150 έως και 1.230 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 9.000 και μέχρι 25.000 ευρώ. Για πολύτεκνο μισθωτό με 4 παιδιά και εισόδημα 16.000 ευρώ ο φόρος σχεδόν οκταπλασιάζεται, καθώς αυξάνεται κατά 683,3% ή κατά 1.230 ευρώ, και από 180 ευρώ που είναι τώρα με βάση την ισχύουσα κλίμακα, εκτοξεύεται στα 1.410 ευρώ!

* κατά 840 έως και 2.770 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ

* κατά 2.730 έως και 3.470 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ

 β) Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές 26% μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το τυχόν υπόλοιπο ποσό. Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ενδέχεται να ισχύσει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

 γ) Τα ενοίκια θα φορολογούνται επίσης ξεχωριστά από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%.

 δ) Τα καθαρά γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται από το 2014 με 13% από το πρώτο ευρώ. Τα εισοδήματα αυτά θα προκύπτουν λογιστικά με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών κάθε αγρότη από τις ακαθάριστες εισπράξεις που πραγματοποιεί κατά την πώληση των προϊόντων του. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις πώλησης αγαθών. Θα αντιμετωπίζονται, δηλαδή, από την Εφορία ως επιτηδευματίες.

6 Προβλέπεται η φορολόγηση των εργαζομένων με «μπλοκάκια» ως μισθωτών κι όχι ως επιτηδευματιών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εργαζόμενος να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

β) ο εργαζόμενος να παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.

Αυξάνονται κατά 150% έως και 233% οι φόροι στις αμοιβές των ναυτικών. Οι συντελεστές αυτοτελούς φόρου που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, αυξάνονται από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τους ανήκοντες στα κατώτερα πληρώματα.

 Μειώνονται κατά 20% τα τεκμήρια διαβίωσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 1.600 κ. εκ. και από 3% έως 18% τα τεκμήρια για τα Ι.Χ. μεγαλυτέρου κυβισμού.

 Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους 780.000 αυτοαπασχολούμενους, το τέλος αυξάνεται από 500 σε 650 ευρώ, ενώ για τις 220.000 εταιρείες το τέλος αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ για την κύρια επαγγελματική εγκατάσταση και από 300 σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Οι αυξήσεις στα ποσά του τέλους επιτηδεύματος θα ισχύσουν αναδρομικά για τη χρήση του 2012, δηλαδή τα αυξημένα ποσά θα καταβληθούν το 2013. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα ισχύσει για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια».

 10 Αυξάνεται από 10% σε 15% ο φόρος επί των τόκων των καταθέσεων.

 11 Επιβάλλεται φόρος 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων, επιχειρήσεων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Γιώργος Παλαιτσάκης στον Ελεύθερο Τύπο


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to «Οδοστρωτήρας» για τα εισοδήματα το νέο φορολογικό που κατατίθεται την Παρασκευή

  • giannis_j

    Αφού θέλουν να καταργήσουν το αφορολόγητο των 5000 ευρώ , (ενώ έλεγαν ότι θα το κάνουν 9000) και αναγκάζουν έτσι τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα αλλά  και τους  χαμηλόμισθους να κληθούν να πληρώσουν στη καλύτερη 500 ευρώ Ε,,,, ΤΟΤΕ  ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ Ι-Χ-Ν-Ο-Σ ΑΓΧΟΥΣ  ή ΦΟΒΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΕΝΤΣΙ. ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ,ΕΚΕΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΣΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ @ΗΔΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΚΟΤΣΙΑ ,ΤΣΑΓΑΝΟ,ΨΥΧΗ,ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ…………

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>