Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Αρκετές «παγίδες» για τους φορολογούμενουςκρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Για να εξαιρεθούν από τον φορο εισοδήματος οι νεοι άνω των 18 ετών θα πρέπει να δηλωθούν ως προστατευόμενα τέκνα. Επίσης στην εφετινή δήλωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, μερίσματα, μετοχές, τα αφορολόγητα επιδόματα (πχ ΕΚΑΣ) ακόμα και το μέρος του μισθούς μας που παρακρατήθηκε έναντι της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρόκειται για εισοδήματα στα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος άλλα πρέπει να συμπεριληφθούν στην φορολογική δήλωση. Τα παραπάνω αποτελούν τις κύριες αλλαγές που θα δουν στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογική δήλωσης το οποίο αναμένεται να «ανοίξει» στο taxisnet τον ερχόμενο Απρίλιο ή Μάιο.

Ειδικότερα οι αλλαγές έχουν ως εξής:

-Οι φορολογούμενοι που θα εμφανιστούν στην φορολογική δήλωση των γονιών τους ως προστατευόμενα τέκνα δεν θα χρειαστεί να προμηθευτούν κωδικούς για το taxisnet καθώς θα απαλλαχθούν από την υποχρέωση υποβολής φορολογική δήλωσης. Οι υπόλοιποι νέοι όμως άνω των 18 ετών, που δε σπουδάζουν, θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να καλύψουν με αποδείξεις το 25% του πραγματικού εισοδήματος (εάν έχουν) ή του τεκμαρτού εισοδήματος των 3.000 ευρώ που θα του καταλογίσει η εφορία.

– Στον πίνακα έξι της φορολογικής δήλωσης πρόκειται να προστεθούν κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν εισοδήματα των οποίων η δήλωση μέχρι πέρυσι ήταν προαιρετική. Πρόκειται, κυρίως για τα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα ή για εισοδήματα που έχουν απαλλαγεί από τη φορολογία εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.) . Από φέτος οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να δηλώσουν όλα τα εισοδήματά τους στη δήλωση τόσο για λόγους πόθεν έσχες όσο και για την προσμέτρηση όλων των εισοδημάτων τους στον υπολογισμό και την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης.

– Η προσθήκη ενός νέου κωδικού στον πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο δηλώνονται τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί ή προκαταβληθεί. Πρόκειται για κωδικό στον οποίο θα δηλωθεί το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης 1% έως 4% το οποίο παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις κατά τη διάρκεια του 2012. Τον περασμένο χρόνο ξεκίνησε η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις. Το ποσό αυτό θα πρέπει να αναγραφεί.

Πηγή: Axia plus


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>