Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για τη δραχμή..

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προετοιμάζονται για τo ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ. Παρότι επισήμως οι περισσότεροι επικεφαλής των εταιρειών αρνούνται ότι έχουν επεξεργασθεί συγκεκριμένο σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη τους, διερευνώνται οι δυνατότητες και τα πιθανά προβλήματα κατά την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων τους σε νέο νόμισμα.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες από το εξωτερικό κάνουν κινήσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Οι πολυεθνικές περιορίζουν τον εξωτερικό και τον εσωτερικό δανεισμό των θυγατρικών τους στην Ελλάδα και μεταφέρουν τις καθημερινές εισπράξεις σε τράπεζες του εξωτερικού.

Τέλος, κάποιες επιχειρήσεις, φοβούμενες κοινωνικές αναταραχές, έχουν προμηθευτεί ακόμη και ενισχυμένα ρολά ασφαλείας για να προστατεύσουν τα καταστήματά τους από επιδρομές.

[sc:Πηγή id=”http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100025_09/06/2012_484931″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>