Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ολο και περισσότερα «κόκκινα δάνεια» πνίγουν τις τράπεζες

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν δώσει ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν το 30% στο τέλος του τρέχοντος έτους και το 2014 θα προσεγγίσουν ως και το 40%, προβλέπει η Moody’s.

Ηδη τον περασμένο Δεκέμβριο το συγκεκριμένο ποσοστό για τα ονομαστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχε φτάσει το 24,6% του συνόλου του δανεισμού.

Το πρόβλημα για τα μεγέθη τους είναι σημαντικό και αντιμετωπίζεται μόνο εν μέρει, καθώς στις προβλέψεις των τραπεζών δεν περιλαμβάνονται δάνεια που αναδιαρθρώνονται, όπως υποστηρίζει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης.

Εάν συνυπολογιστούν τα αναδιαρθρωμένα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, το ποσοστό τους επί του δανεισμού μπορεί ακόμη και να προσεγγίσει το 40% ως το τέλος του έτους.

Η Moody’s δείχνει ως κύριες αιτίες για την έκρηξη στα «κόκκινα δάνεια» την περιορισμένη ρευστότητα, το άλμα της ανεργίας και την πολύ καθυστερημένη καταβολή υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Ολο και περισσότερα «κόκκινα δάνεια» πνίγουν τις τράπεζες

  • GEORGE M

    Εγώ ξέρω οτι τα δάνεια πνίγουν τους δανειολήπτες και όχι τις τράπεζες!!! Αν είναι να πνιγούν οι τραπεζίτες κάπου, ελπίζω να πνιγούν στα σκατά που αυτοί δημιούργησαν!!!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>