Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πάνω από 100 δις ευρώ τα «κατακκόκινα» δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (συμπεριλαμβάνονται και τα ενήμερα ή με μικρή καθυστέρηση δάνεια, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν) προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 40,8%, με το ύψος τους να ξεπερνά τα 100 δισ ευρώ!

Οι τράπεζες έχουν ήδη καταγγείλει δανειακές συμβάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο ήμισυ της αξίας των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχουν προβεί σε ενέργειες ως προς την πλειονότητα των συμβάσεων οι οποίες έχουν καταγγελθεί. Το 70% των δανείων τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί παραμένουν μη εξυπηρετούμενα! Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (στο σύνολο της χορηγηθείσας προς τον κλάδο χρηματοδότησης) περιλαμβάνουν το εμπόριο (54%), τις κατασκευές (49%) και τη βιομηχανία (47,8%) – το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται στο 71% στην κλωστοϋφαντουργία.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>