Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πέφτουν οι τιμές των ακινήτων

Νέα υποχώρηση στις τιμές των ακινήτων παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι τιμές υποχώρησαν κατά μέσο όρο 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Έτσι, αθροιστικά η υποχώρηση των τιμών από το 2011 και εντεύθεν έχει φθάσει το 28,7%.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων υποχώρησαν εφέτος κατά 10,8% έναντι μείωσης 11,9% που καταγράφηκε στις τιμές των παλαιοτέρων (ηλικίας άνω των 5 ετών).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 κατά 12,6% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,0% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% αντίστοιχα.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων τα δύο τελευταία έτη ήταν εντονότερη στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έναντι των άλλων περιοχών.

Η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος και η γενικότερη απραξία που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων, αποτυπώνεται και στη δραστική μείωση των συναλλαγών ή εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τραπεζική διαμεσολάβηση. Έτσι ο αριθμός τους στο πρώτο τρίμηνο εφέτος υποχώρησε στις 5.000 έναντι 10.500 που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

www.zougla.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Πέφτουν οι τιμές των ακινήτων

 • Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Ο σύνδεσμος του άρθρου που ακολουθεί έπαψε να υπάρχει οπότε το ποστάρω αυτούσιο καθότι έχει ενδιαφέρον για το πώς βλέπει η ΑΛΦΑ κλέφτομπανκ το “ακίνητο” και τους συνδεδεμένους με αυτό φόρους:
   
  Η άμεση εκλογίκευση της φορολογίας των ακινήτων στην Ελλάδα από το 2013 είναι απολύτως αναγκαία για την ανάκαμψη των συναλλαγών και στη συνέχεια των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, η οποία με τη σειρά της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται σε μελέτη της Alpha Bank, στο οικονομικό της δελτίο. Η εκλογίκευση αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Bank, μπορεί να γίνει:

  Πρώτον, με την επέκταση της φορολογήσεως των ενοικίων και στα τεκμαρτά ενοίκια από την ιδιοκατοίκηση και με την εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για όλα τα ακίνητα στα οποία διαπιστώνεται ουσιαστική υπεραξία χωρίς χρονικό περιορισμό για τον χρόνο που αποκτήθηκαν. Η φορολογία για την αξία χρήσεώς τους δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κεφαλαιουχικά αγαθά από τις επιχειρήσεις. Ο φόρος υπεραξίας μπορεί να επιβάλλεται κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων λόγω πωλήσεώς τους ή κληρονομιάς, με την εφαρμογή σχετικά χαμηλών συντελεστών (π.χ. 5%-10%) την περίοδο 2013-2017 και με προσδιορισμένους από τώρα υψηλότερους συντελεστές (π.χ. 20%-25%) μετά το 2017. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί οποιοσδήποτε άλλος φόρος για την κατοχή ακινήτων, καθώς και ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σημερινοί φόροι μεταβιβάσεως ακινήτων. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και των φόρων μεταβιβάσεως (εκτός του φόρου υπεραξίας) είναι ούτως ή άλλως αναγκαία την τρέχουσα περίοδο για να επιτευχθεί η αναγκαία ανάκαμψη των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.

  Δεύτερον (διαζευκτικά), η εκλογίκευση θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την κατάργηση της φορολογίας των ενοικίων και, ασφαλώς, του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, και την αντικατάστασή τους με τον ΕΦΑΠ  και τον φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων όπως προσδιορίσθηκε προηγουμένως. Εκείνο που δεν θα πρέπει να γίνει, διότι θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων και στην οικονομία, είναι να επιβληθεί ο συζητούμενος νέος ΕΦΑΠ ταυτόχρονα με τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος φορολογίας των ενοικίων και του ΦΠΑ στα νεόδμητα και των φόρων μεταβιβάσεως. Αυτό θα συνεπαγόταν τη φορολόγηση των ακινήτων δύο ή τρεις φορές για τον ίδιο σκοπό:

  Για την κατανάλωση των υπηρεσιών στεγάσεως που παρέχουν. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και εάν υποθέσουμε «λογικούς» συντελεστές φορολογίας στον ΕΦΑΠ (περίπου 0,5%), η συνολική επιβάρυνση των περιουσιών ακινήτων μεγάλης αξίας (άνω του 1 εκατ. ευρώ) θα ήταν υπερβολική και η απόδοση από την κατοχή και την εκμετάλλευσή τους θα ήταν σημαντικά αρνητική, αποτρέποντας την ανάκαμψη της αγοράς, εκτιμά η Alpha Bank, ενώ είναι περιττό να λεχθεί το τι θα συμβεί εάν οι συντελεστές του ΕΦΑΠ προσδιορισθούν τελικά σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα, ένας συντελεστής 1,5% στον ΕΦΑΠ για αντικειμενική αξία άνω των 5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνει τον συνολικό συντελεστή φορολογίας των ακινήτων σε επίπεδα άνω του 2,5% που θα πρέπει να θεωρούνται καταστροφικά για τους κατόχους ακινήτων, αλλά πολύ περισσότερο για την αγορά ακινήτων και την οικονομία γενικότερα.

  Στην περίπτωση αυτή, η ζήτηση ακινήτων θα συνεχίσει να διαμορφώνεται κοντά στο μηδέν και οι υπέρογκοι φόροι που θα επιβληθούν δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθούν διότι δεν θα υπάρχει αγορά ακινήτων στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί ένα ακίνητο για να πληρωθούν οι φόροι στα υπόλοιπα. Είναι, επομένως, εμφανές ότι, ενώ η φορολόγηση των ακινήτων είναι απολύτως δικαιολογημένη, η επιβολή υπέρμετρα υψηλής φορολογικής επιβαρύνσεως στα ακίνητα θα έχει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα όσον αφορά την είσπραξη εσόδων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας, επηρεάζοντας επίσης αρνητικά τις φορολογικές εισπράξεις και από άλλους φόρους. Το πιο οδυνηρό, ωστόσο, θα είναι το γεγονός ότι η ανωτέρω φορολογική πολιτική στον κλάδο των ακινήτων θα έχει και απαγορευτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και θα αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας γενικότερα. Οι φόροι που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία πρέπει να αποτελούν πράγματι λογική επιβάρυνση αυτής της περιουσίας για τις υπηρεσίες και για την άνοδο της αξίας της που προκύπτει από την προσφορά των υπηρεσιών και υποδομών από το κράτος και όχι να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, όπως, π.χ. για επίτευξη στόχων αναδιανομής του πλούτου ή για τη βίαιη, σταδιακή απαλλοτρίωση μέρους ή του συνόλου αυτής της περιουσίας των ιδιωτών από το κράτος, αναφέρει η ανάλυση της Alpha Bank.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>