Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Παγώνει για ένα χρόνο η αποπληρωμή δανείων του ΟΕΚ, μόνο για υπαλλήλους του

Αναστέλλεται για ένα χρόνο η παρακράτηση των δόσεων δανείων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας -όμως μόνο αυτών που έχουν πάρει οι υπάλληλοι του- χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Η απόφαση ισχύει για δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί στους υπαλλήλους του Οργανισμού και η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση προϋποθέτει την υποβολή αίτησης μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>