Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα.

Όπως το είχαμε προβλέψει. Αφού οι εκλογές είναι στις 17 Ιουνίου, θα πρέπει οι φορολογικές δηλώσεις να υποβληθούν μετά, για να μη δει ο κόσμος τα εκκαθαριστικά, δηλαδή τι θα πληρώσει και θυμώσει.

Απλά πράγματα.

Begar


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>