Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Παραιτήθηκε από τις αποδοχές του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Π. Πικραμμένος

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αντίθεση με προκατόχους του, υπηρεσιακούς, εκλεγμένους ή δοτούς, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, κερδίζει τις εντυπώσεις. Με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα το απόγευμα από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Π. Πικραμμένος δηλώνει ότι παραιτείται των αποδοχών του.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Δηλώνω με την παρούσα ότι δεν επιθυμώ να λάβω κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων μου τις προβλεπόμενες για τη θέση μου μηνιαίες αποδοχές από τη λήψη των οποίων και παραιτούμαι”.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>