Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις…

Στην κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου για την αποπληρωμή των δανείων προτίθεται να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνη­ση, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των δανειοληπτών που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Πρόκειται να προχωρήσουν σε συζητή­σεις με τις τράπεζες ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μαζί τους να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις δανείων χωρίς να χρεια­στεί σχετική νομοθετική ρύθμιση. Από τις πρώτες επαφές που έχουν γίνει εκτιμάται ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξουν συ­γκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά στη ρύθμιση των δανείων. Πιο αναλυτι­κά, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρω­ση της διαδικασίας ανακεφαλαίωσης των τραπεζών (περί τα τέλη Αυγούστου) θα έχει καταρτιστεί και το σχέδιο επιμήκυν­σης των δανείων.

Η κυβέρνηση φαίνεται ήδη να έχει κα­ταθέσει το ακόλουθο πρόγραμμα προς τις διοικήσεις των τραπεζών. Βάσει αυ­τού, λοιπόν, οι δόσεις των δανείων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 30% του συνολι­κού εισοδήματος που δηλώνει ο δανειο­λήπτης. Έτσι η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 χρόνια. Η ρύθμιση θα ισχύσει και για τα δάνεια που έχουν αναχρηματοδοτηθεί. Αυτή εί­ναι η μία παράμετρος. Υπάρχει και μια δεύτερη, η οποία αφορά τους ανέργους που έχουν συνάψει δάνεια. Για τις συγκε­κριμένες περιπτώσεις θα εξεταστεί το εν­δεχόμενο να παγώσει η αποπληρωμή των δανείων για ένα χρονικό διάστημα, όπως και οι πλειστηριασμοί. «Η λύση των κα­τασχέσεων επιτείνει την ύφεση και γιγαντώνει το κοινωνικό πρόβλημα», αναφέ­ρει στο «Θέμα» στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Για τους άνεργους δανει­ολήπτες δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί μοντέλο «αποπληρωμής στο μέλλον».

topontiki.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις…

  • noname

    Αν και στα 60 χρόνια δε μπορεί να γίνει αποπληρωμή τότε θα προβλέπουν χιλιετηρίδα. Η λύση παραμένει μία. Η δικαιοσύνη.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>