Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Πνίγουν» την αγορά τα φέσια

Σε 1,098 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές το 9μηνο

Σε 1,098 δισ. ευρώ ανήλθε στο 9μηνο 2012 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, ενώ αν αθροιστούν και οι απλήρωτες συναλλαγματικές τα φέσια ανέρχονται στα 1,25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ στο 9μηνο 2012 το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στα 1,098 δισ. ευρώ και ο αριθμός των επιταγών που σφραγίσθηκαν στις 104.773.

Το Σεπτέμβριο σφραγίστηκαν 7.601 ακάλυπτες επιταγές συνολικού ύψους 104,7 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα σφραγίστηκαν 8.631 απλήρωτες συναλλαγματικές ύψους 13,26 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσόν των απλήρωτων συναλλαγματικών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ήταν 149,1 εκατ. ευρώ.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>