Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ποιοι κωδικοί στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 αυξάνουν τον τελικό φόρο

Ο πίνακας 2 του εντύπου Ε1 περιλαμβάνει αρκετούς κωδικούς τους οποίους εάν παραβλέψετε να σημειώσετε τότε κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερο φόρο από όσο σας αναλογεί. Το taxdevil.gr παρουσιάζει τους κωδικούς – «παγίδες» του πίνακα 2 του εντύπου Ε1, ενώ προσφέρει calculators με τους οποίους μπορείτε να υπολογίσετε διάφορους φόρους όπως τον φόρο κλίμακας, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Κωδικός 327-328

Αν υποβάλετε δήλωση για πρώτη φόρα σημειώστε με «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 327-328 ώστε η προκαταβολή φόρου να μειωθεί στο μισό, δηλαδή από το 55% στο 27,5%.

Κωδικός 013-014

Σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 013-014 εάν είστε συνταξιούχος και έχετε γεννηθεί μέχρι την 31/12/1946. Τα τεκμήριά σας θα μειωθούν κατά 30%, ενώ το αφορολόγητο όριο των 5.000 € αυξάνεται στα 9.000 € (εάν το φορολογητέο εισόδημά σας δεν υπερβαίνει τα 9.000 €).

Κωδικός 015-016

Σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 015-016 εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σε παραμεθόρια περιοχή (τουλάχιστον 9 μήνες). Ο φόρος μειώνεται κατά 60 € για κάθε προστατευόμενο μέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες 3 και 9.

Κωδικός 017-018

Σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 017-018 εάν έχετε γεννηθεί από την 01/01/1981 και μετά. Το αφορολόγητο όριο των 5.000 € αυξάνεται στα 9.000 € (εάν το φορολογητέο εισόδημά σας δεν υπερβαίνει τα 9.000 €), ενώ δεν πληρώνετε τέλος επιτηδεύματος (ελ. επαγγελματίες).

Κωδικός 025-026

Σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 025-026 εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση εάν ο κύκλος εργασιών σας μειώνεται για 2 συνεχόμενες χρήσεις. Τότε τα καθαρά σας κέρδη και το καθαρό σας εισόδημα μειώνεται κατά 20%.

Βασικές επισημάνσεις

  • Ο αριθμός των εργαζομένων κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν πρέπει να μειώνεται σε καμία από τις 3 διαχειριστικές περιόδους
  • Το πλεονέκτημα ισχύει για 2 οικονομικά έτη
  • Όταν το φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα και από άλλη πηγή, η μείωση εφαρμόζεται μόνο στο εισόδημα από εμπορικές-γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελεύθερο επάγγελμα
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Δημόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας, δεν εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης

Κωδικός 007-008

Σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 007-008 εάν κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το αφορολόγητο όριο των 5.000 € αυξάνεται κατά 25% στα 7.500 €

Βασικές επισημάνσεις

  • Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον αποδείξεων για την κάλυψη της προσαύξησης
  • Η ευνοϊκή μεταχείριση ισχύει έως την 31/12/2015 (άρθρο 25, παρ. 1, ν. 3247/2005)

Πηγή: taxdevil.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>