Πολυνομοσχέδιο: Πως θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τα ακίνητα – Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή!

Τελευταία ενημέρωση την 15 Μάι 2017 — 17:23

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Αυξάνονται οι ημέρες κατά τις οποίες  θα διενεργούνται οι πλειστηριασμοί σε τρεις την εβδομάδα, και συγκεκριμένα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59  θα  δίνεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών.
Μάλιστα για κάθε προσφορά που  θα υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά.

Οι παρατάσεις θα μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός  θα  διενεργείται από τον πιστοποιημένο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού

Απάντηση