Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πορτογαλία: Στο στόχαστρο των αρχών 15 τράπεζες

Οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Πορτογαλίας κατηγόρησαν 15 τράπεζες για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού για μία περίοδο 11 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εν λόγω τράπεζες φέρονται ότι αντάλλασσαν αναμεταξύ τους πληροφορίες για δανειακά προϊόντα.

Οι ρυθμιστικές αρχές, ωστόσο, ανέφεραν πως οι κατηγορίες δεν καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και ότι οι τράπεζες έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Μεταξύ των τραπεζών είναι οι Caixa Geral de Depositos, Millennium BCP, Banco BPI, Novo Banco και Santander Totta, θυγατρική της ισπανικής Santander.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Πορτογαλία: Στο στόχαστρο των αρχών 15 τράπεζες

  • begar

    Οι τραπεζίτες είναι ίδιοι κλεφταράδες σε όλες τις χώρες.
    Η διαφορά είναι ότι εδώ είναι κλεφταράδες και οι πολιτικοί μας και συνεργάζονται άμεσα μαζί τους, αντί να τους ελέγχουν.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>