Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πόσα θα χρειασθούν τελικά οι τέσσερις «μεγάλες» τράπεζες

Στα 27,4 δις ευρω ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικων τραπεζών, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσαν.

Η Εθνική θα χρειαστεί τα περισσότερα (9,4 δις), η Alpha 4,6 δις, η Eurobank 5,8 δις και η Πειραιώς 7,3 δις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 0,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί προσωρινά στην ανακεφαλαιοποίηση του υγιούς ενεργητικού της καλής ΑΤΕ.

Για να διαμορφωθεί το Core Tier I (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας) στο 6% οι συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν συνολικά αυξήσεις κεφαλαίου της τάξης των 18 – 19 δισ. ευρώ, μια και το υπό διαμόρφωση σχήμα ΕΤΕ – Eurobank και η Πειραιώς ξεκινούν από αρνητική καθαρή θέση.

Το επόμενο στοίχημα είναι αυτό των προνομιούχων μετοχών και η εξεύρεση του 10% των κεφαλαίων με ίδια μέσα από τις τράπεζες για να αποφύγουν την κρατικοποίηση.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>