Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πώς το ενιαίο μισθολόγιο “κουρεύει” τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

Της Ρούλας Σαλούρου

Βάσει του παλαιού, και όχι του νέου μειωμένου ενιαίου μισθολογίου θα υπολογίζεται η σύνταξη όσων δημοσίων υπαλλήλων συνταξιοδοτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΙΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη αυτή αφορά τόσο τους παλαιούς (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1992) όσο και τους νέους (από 1η Ιανουαρίου 1993) δημοσίους υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2015. Στη διάταξη εντάσσονται και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Στον αντίποδα, οι υπόλοιποι, που θα συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, εκτός από τις μειώσεις μισθών που ήδη υπόκεινται, θα δουν και τη σύνταξή τους σημαντικά μειωμένη, αφού οι συντάξιμες αποδοχές τους θα υπολογιστούν βάσει του νέου μισθολογίου.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι η σύνταξη των υπαλλήλων που εντάσσονται στο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι 31/12/2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2011, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για την κύρια σύνταξη αλλά και για την επικουρική.

Η εγκύκλιος αναφέρεται και στο επίδομα ευθύνης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι  υπόκειται σε κράτηση για κύρια και επικουρική σύνταξη, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος λάμβανε επίδομα ευθύνης κατά την 31/10/2011. Αυτό που αρκεί δηλαδή, είναι να έχει προαχθεί  σε θέση Προϊσταμένου και να είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.

Μειωμένη θα είναι η σύνταξη γι όσους αμείβονται μεν με το νέο μισθολόγιο, αλλά καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (πλην του Δημοσίου και του Δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος). Η αναφορά αυτή, εφαρμόζεται κυρίως στους νεοροσλαμβανόμενους, από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, στο δημόσιο, οι οποίοι βάσει νόμου ασφαλίζονται πλέον στο ΙΚΑ, ή και αυτούς που οικιοθελώς, όπως τους δόθηκε η δυνατότητα, επέλεξαν να μεταφέρουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ.

Για όλους αυτούς, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν  επί των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου μισθολογίου, ήτοι από 1/11/2011 και εφεξής.

Και στην περίπτωση της επικουρικής, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των αποδοχών τους του νέου μισθολογίου.

www.capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>