Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ρευστότητα 7,4 δισ. αφαίρεσαν από την αγορά οι τράπεζες το 2015

Η πιστωτική “ασφυξία” συνεχίσθηκε πέρυσι για πέμπτη κατά σειρά χρονιά, και  οι τράπεζες έδωσαν σε νέα δάνεια λιγότερα απ΄όσα εισέπραξαν από δόσεις και εξοφλήσεις παλιών δανείων. Ομως οι στρόφιγγες των τραπεζικών χορηγήσεων άρχισαν να ανοίγουν μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις: Τον Δεκέμβριο οι συνολικές νέες χορηγήσεις σε επιχειρήσεις ήταν κατά 257 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες από τις εισπραχθείσες δόσεις και εξοφλήσεις.

Το “σφιξιμο” της στρόφιγγας συνεχίστηκε για τα νοικοκυριά: Οι τράπεζες τους έδωσαν νέα δάνεια κατά 98 εκατ. λιγότρα απ΄όσα πλήρωσαν για την εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων.

Σε ετήσια βάση πέρυσι οι τράπεζες έδωσαν συνολικά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 7,36 δισ.λιγότερα από όσα εισέπραξαν – αφαίρεσαν δηλαδή αυτή τη ρευστότηα αό την αγορά.

Οι συνολικές χορηγήσεις πρς τον ιδιωτικό τομέα (υπόλοιπα δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μειώθηκαν το 2015 κατά 2%, από 212 σε 204,34 δισ. ευρώ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το χρέος των επιχειρήσεων προς τράπεζες διαμορφώθηκε σε 96,3 δισ ευρω, από 101,3 δισ. ευρω στο τέλος του 2014.

Των νοικοκυριών  μειώθηκε κατά  2,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, από 97,1  σε 94,5 δισ. ευρω.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>