Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Σε καθεστώς «junk» υποβάθμισε η Fitch την Πορτογαλία

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Πορτογαλίας σε «BB+», από «ΒΒΒ-», προχώρησε την Πέμπτη ο οίκος Fitch.

Η προοπτική της αξιολόγησης είναι αρνητική, κάτι που σημαίνει ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο μίας νέας υποβάθμισης στο μέλλον.

Η κατηγορία «BB+» σημαίνει ότι η χώρα υποβαθμίστηκε σε καθεστώς «junk» («σκουπίδια»).

Η αιτία της σημερινής υποβάθμισης, όπως αναφέρει ο οίκος, είναι οι οι μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες, το υψηλό χρέους σε όλους τους κλάδους της πορτογαλικής οικονομίας υπερχρέωση και οι δυσμενείς μακροοικονομικές προοπτικές.

news.in.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>