Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Σε κρίσιμη η κατάσταση η Ελλάδα»

Αγωνιώδεις προσπάθειες για να αποφευχθεί η χρεοκοπία

H Ευρωζώνη προσπαθεί να διασφαλίσει μια συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μέσω μιας εθελοντικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όμως, η προσπάθεια αυτή είναι περισσότερο μια άσκηση πίσω από προπέτασμα καπνού, με απώτερο στόχο να μην ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου.

«Η κατάσταση δεν είναι απλή», όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν καλές λύσεις. Αλλά η άτακτη χρεοκοπία, ακόμη πιθανή, παραμένει η λιγότερο καλή για την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και τους περισσότερους επενδυτές» σύμφωνα με την εφημερίδα που, ωστόσο, αναφέρει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αναπόφευκτο πλέον.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>