Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

  • danny4 on Forum: Γενική συζήτηση 12καλημερα κωστη ευχαριστω για την απαντηση το σπιτι θεμελιωθηκε το 80 ειναι 140 τμ και σηκωθηκε το 90 δεν ξερω...ο νομος κατσελη λεει οτι θα σταματησει και θα ανοιγουν κ…
  • νίκος123 on Forum: Γενική συζήτηση 12@Φένια, δεν θα αλλάξει κάτι. Το τραπεζικό απόρρητο έτσι και αλλιώς δεν ισχύει για τους οφειλέτες εδώ και χρόνια και μάλιστα με νόμο. Ήδη ο πιστωτής αν θέλει, είτε το δη…
  • Φενια on Forum: Γενική συζήτηση 12Αυτό είναι μια πολύ καλή ερωτηση gp. Θα λειτουργεί άραγε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;;;; Και έτσι θα μπορεί να βάζει αυτόματως χέρι σε μισθούς κτλ (σε οσους χρωσ…
  • Διώνιος on Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών6977347877 6979729756 6979223710 6977365971 6979223872 Ενοχλούν πολύ θέλοντας να πουλήσουν χρηματιστηριακά προιόντα, συμβουλές κλπ.
  • νίκος123 on Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών@xm καλησπέρα και συλληπητήρια. Λυπάμαι ειλικρινά για την κατάσταση που βιώνετε. Οι εισπρακτικές και οι δικηγόροι δεν συγκινούνται με τίποτα και δεν σέβονται τίποτα. Γι…
  • Xm on Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριώνΚαλησπέρα σας   Έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση.εχασα πολύ πρόσφατα τον συζηγο μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από την εργασία μου αφού νοσηλευόταν για μεγάλο χρον…
Minilink

Στήνουν ξώβεργες για μεγαλοοφειλέτες

Να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που χρωστάνε στο ΙΚΑ ζήτησε ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο, ο διοικητής καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ «να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους», με το σκεπτικό ότι «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, με στόχο την ενι­σχυμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας».

Στην κατεύθυνση αυτήν και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστι­κών εισφορών, ζητεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ταμεία είσπραξης εσόδων να προβούν άμεσα και κατά σειρά προ­τεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων εί­σπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπα­χθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Ο Ρ. Σπυρόπουλος ζήτησε από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος να προ­χωρήσουν άμεσα στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες, εστιά­ζοντας στους κατ’ εξακολούθηση μεγαλοοφειλέτες και όλους όσοι φέ­ρουν τον χαρακτηρισμό του «οφειλέτη ιδιαιτέρου ρίσκου».

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης ο οποίος υποβάλλει αίτη­ση υπαγωγής, εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφει­λών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

 

Διεκπεραίωση

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ, από τα στοιχεία του Ολοκληρωμέ­νου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) προκύπτει ότι σε ποσοστό 15% επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις μονάδες του Ιδρύμα­τος για ένταξη των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφο­ρές (Ν. 4038/2012), δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, προκειμένου οι εργοδότες να προσέλ­θουν στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης.

Γι’ αυτό ζητεί την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθ­μισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά αντίστοιχων ελέγχων Δη­λωθέντων – Καταβληθέντων. Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ει­σφορών, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθ­μισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Με το έγγραφο που εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, εφιστάται η προσοχή για τους οφειλέτες που ζητούν αλλεπάλληλες υπα­γωγές σε ρυθμίσεις των οφειλών τους, προκειμένου να απολαύουν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων. Για τις περιπτώσεις αυ­τές, ζητείται η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης να μην υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεκ­περαίωσης του ελέγχου, ώστε, εάν οι εν λόγω επιχειρηματί­ες δεν προχωρούν στην καταβολή της πρώτης δόσης και την ενεργοποίηση της ρύθμισης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να ειδοποιούνται να παραλάβουν τις καταλογιστικές πράξεις.

Σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου ρίσκου, είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής τους είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα κινείται άμε­σα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την αντικειμενική και χω­ρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

[sc:Πηγή id=”http://topontiki.gr/article/37217″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>