Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Στα δικαστήρια οι δημοσιογράφοι για το μονομερές κούρεμα από την ΤτΕ των ομολόγων

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της Τράπεζας της Ελλάδος επιλέγει η διοίκηση του Ενιαίου Οργανισμού Δημοσιογραφικής Ασφάλισης (ΕΔΟΕΑΠ), που εξουσιοδότησε τους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού να προχωρήσουν σε όποιες ενέργειες κρίνουν αναγκαίες.

Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κατηγορεί την Τράπεζα της Ελλάδος για «μονομερείς ενέργειες» και υποστηρίζει ότι, ενώ είχε ζητήσει την εξαίρεσή της από τη διαδικασία της απομείωσης των ομολόγων, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στο «κούρεμα», με δική της ευθύνη, τη στιγμή που τόσο από τις διατάξεις του νόμου όσο και από τις δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών είχε καταστεί σαφές ότι η ένταξη στο PSI ήταν προαιρετική.

Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ υποστηρίζει, επίσης, ότι από ενημερωτικά σημειώματα που έστελνε η Τράπεζα στο Ταμείο προέκυπτε το ποσό των 115 εκατ. ευρώ που το Ταμείο είχε αρχικά καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΕΔΟΕΑΠ, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι «μετά το “κούρεμα” των ελληνικών ομολόγων και την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη υποχρεωτική η συμμετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό».

Κατά συνέπεια, «η ονομαστική αξία των ομολόγων του Ταμείου που υπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο του Κοινού Κεφαλαίου, στο οποίο υποχρεωτικά επενδύονται τα διαθέσιμα των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων και εντάχθηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα, μειώθηκαν κατά 53,5%». Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των ομολόγων του ΕΔΟΕΑΠ στις 12.03.2012 ήταν 35 εκατ. ευρώ, «λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμής στην οποία, από την πρώτη κιόλας ημέρα, γινόταν η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής του PSI».
Τέλος, η ΤτΕ καταλογίζει στη διοίκηση του Ταμείου ότι «ζητώντας να κάνει αναλήψεις 25 εκατομμυρίων ευρώ, ρευστοποιώντας με τις σημερινές τιμές, πρακτικά “κλείδωσε” τη ζημία που θα μπορούσε δυνητικά να αντιμετωπίσει στο μέλλον».

Μέσω της ρευστοποίησης σε τρέχουσες τιμές, το Ταμείο απώλεσε περίπου το 80% της αξίας ομολόγων που επρόκειτο κανονικά να ρευστοποιηθούν έως το 2040.

Σε ό,τι αφορά στα ενημερωτικά σημειώματα (extraits) που λάμβανε το Ταμείο, η ΤτΕ αναφέρει ότι σε αυτά αποτυπώνεται η κίνηση των κεφαλαίων τα οποία κατά καιρούς εντάχθηκαν στο Κοινό Κεφάλαιο και όχι η τρέχουσα αγοραία αξία της μερίδας του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο.

Η κατάσταση για το επικουρικό Ταμείο των δημοσιογράφων είναι πολύ σοβαρή, αφού τα διαθέσιμά του είναι μόλις 5.618.934,25 ευρώ , όταν οι ετήσιες ανάγκες του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επικούρηση ανέρχονται σε περίπου 60.000.000 ευρώ.

[sc:Πηγή id=”http://www.greekmoney.gr/permalink/85884.html” ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>