Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Στα 46 δισ. τα απλήρωτα δάνεια στις Τράπεζες

Αυξήθηκαν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο, λόγω της επιδείνωσης της ύφεσης και της εκτίναξης της ανεργίας.

Οι καθυστερήσεις άγγιξαν τα 46 δισ. ευρώ, προσέγγισαν δηλαδή το 17% του συνόλου των δανείων.

Το ύψος των δανείων που δεν εξυπηρετούνται ανέρχεται στα 14,5 δισ. στα στεγαστικά, στα 12,6 δισ. στην καταναλωτική πίστη ενώ στο κόκκινο βρίσκονται επιχειρηματικά δάνεια ύψους 19 δισ.

Σε ότι αφορά τις καταθέσεις, το Μάρτιο σημειώθηκε εισροή κεφαλαίων ύψους ενός δισ. περίπου στο τραπεζικό σύστημα.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.