Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Στο ΣτΕ οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ για το ψαλίδι στις συντάξεις

Ζητούν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας

Την ακύρωση των αποφάσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις οποίες επιβλήθηκε μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, ζητά ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας και 17 μέλη του, με αίτηση που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας .

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή, οι μειώσεις στις κύριες (σε ποσοστό 12% για το ποσό πέραν των 1.300 ευρώ) και στις επικουρικές συντάξεις (σε ποσοστά που αυξάνονται σταδιακά, π.χ. 10% για σύνταξη έως 250 ευρώ, 15% από 250 έως 300 ευρώ κ.λπ.) είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες σε διεθνείς κανόνες δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ασφάλιση, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της ισότητας και ταυτόχρονα παραβιάζονται το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών.

Ακόμη, αναφέρουν στην προσφυγή τους πως οι μειώσεις στις συντάξεις είναι παράνομες γιατί δεν προβλέπεται ότι έχουν προσωρινό, μόνο, χαρακτήρα, ενώ δεν έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη.

Επιπρόσθετα, ισχυρίζονται ότι το όριο των 1.300 ευρώ είναι αυθαίρετο, τονίζοντας ότι δεν συναρτάται με κάποιο λόγο δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, σημειώνουν ότι με τις μειώσεις αυτές ο νομοθέτης φαίνεται σαν να εκδικείται μία μόνο κατηγορία συνταξιούχων, θεωρώντας τους υπεύθυνους για το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας λόγω των σχετικά υψηλών συντάξεών τους.

newsbeast.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>