Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Συνεχίζουν να «αλωνίζουν» οι εισπρακτικές εταιρείες

Εφιάλτης έχουν γίνει για χιλιάδες νοικοκυριά, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες δεν διστάζουν να εκφοβίζουν και να απειλούν.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι το 2012 οι καταγγελίες, μόνο στον Συνήγορο του Καταναλωτή, για την πρακτική των εισπρακτικών εταιρειών αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 κατά 79%,

Σε απόλυτους αριθμούς, ο ΣτΚ δέχθηκε περίπου 170 σχετικές καταγγελίες, όταν την προηγούμενη χρονιά αυτές που είχαν καταγραφεί ήταν 96. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας, καθώς σε ανάλογες καταγγελίες προχωρούν οι οφειλέτες και σε άλλους αρμόδιους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι κατά τόπους Ενώσεις Καταναλωτών.

Για τρομακτική αύξηση των καταγγελιών έκανε λόγο ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας, ο οποίος αναμένει, στο επόμενο διάστημα, αύξηση των οχλήσεων από την πλευρά των εισπρακτικών εταιρειών.

«Είναι βέβαιο ότι η διαρκής χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών λόγω της κρίσης, στην πράξη αντανακλάται στον πολλαπλασιασμό των οφειλών που εξυπηρετούνται εν μέρει ή και καθόλου. Οι οχλήσεις οφειλετών από εισπρακτικές εταιρείες εύλογα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν κι αυτές ανάλογα, χωρίς όμως κάτι τέτοιο κατ’ ανάγκη να σημαίνει ότι ανάλογες θα είναι και οι σε βάρος τους καταγγελίες, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του νόμου και δεν θα καταφεύγουν σε χρήση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών σε βάρος των οφειλετών» υπογράμμισε.

Συνεχή τηλεφωνήματα ακόμα και στον χώρο εργασίας του οφειλέτη, εκφοβισμοί και απειλές ακόμα και με κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων, είναι η πρακτική που ακολουθούν συνήθως οι εισπρακτικές εταιρείες. Μάλιστα, το φαινόμενο των συνεχόμενων τηλεφωνικών οχλήσεων από εισπρακτικές έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, τη στιγμή που βάσει νόμου δεν θα πρέπει να είναι συχνότερες από μία ανά δεύτερη ημέρα.

«Οι καταναλωτές καταγγέλλουν συνήθως την υπερβολική συχνότητα των οχλήσεων που δέχονται από εταιρείες ενημέρωσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, την έντονη ψυχολογική πίεση που τους ασκείται από υπαλλήλους των εταιρειών αυτών για να πληρώσουν άμεσα δόσεις δανείων και καρτών, χωρίς παράλληλα να λείπουν και καταγγελίες για προσβλητικές ή εκβιαστικές συμπεριφορές που υφίστανται, όπως π.χ. απειλές περί διακινδύνευσης των περιουσιακών τους στοιχείων ή απαξιωτικές για το άτομο και την προσωπικότητά τους εκφράσεις» υπογραμμίζει ο κ. Ζερβέας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εισπρακτικές εταιρείες δε διστάζουν να καλούν ακόμα και οφειλέτες που έχουν υποβάλει τα χρέη τους στην προβλεπόμενη διαδικασία ρύθμισης του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μάλιστα, σύμφωνα με καταναλωτικές οργανώσεις, τον εισπρακτικό ρόλο έχουν αναλάβει και δικηγορικά γραφεία, τα οποία φυσικά δεν καλύπτονται από τον νόμο.

Παράνομες οι κλήσεις χωρίς συγκατάθεση δανειοληπτών

Παράνομη θεωρείται πάντως οποιαδήποτε όχληση από εισπρακτική εταιρεία, αν πρώτα ο οφειλέτης δεν έχει ενημερωθεί από το δανειστή για τη μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων. «Είναι απολύτως επιτρεπτό στους κατά περίπτωση δανειστές να αναθέτουν σε νομίμως λειτουργούσες εταιρείες το έργο της ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών και, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχουν τα αναγκαία μόνο για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Προηγουμένως, ωστόσο, ο εκάστοτε δανειστής θα πρέπει να έχει ενημερώσει τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του σε εταιρεία ενημέρωσης» τονίζει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Δεκαπέντε απαντήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις εισπρακτικές εταιρείες

1.Ερώτηση: Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε Εταιρεία Ενημέρωσης προκειμένου να με καλέσει για ληξιπρόθεσμη οφειλή μου;
Απάντηση: Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

2.Ερώτηση: Επιτρέπεται να με καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό τηλεφώνου;
Απάντηση: Όχι. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

3.Ερώτηση: Ποια είναι η σύμφωνη με το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Εταιρείες Ενημέρωσης και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία;
Απάντηση: Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.

4.Ερώτηση: Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι Εταιρείες Ενημέρωσης;
Απάντηση: Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

5.Ερώτηση: Επιτρέπεται οι εταιρείες ενημέρωσης να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;
Απάντηση: Δεν επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

6.Ερώτηση: Μπορούν οι εταιρείες ενημέρωσης να με καλούν στον εργασιακό μου χώρο;
Απάντηση: Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας.

7.Ερώτηση: Μπορούν οι εταιρείες ενημέρωσης να με καλούν σε αριθμούς τηλεφώνου που δεν έχω δηλώσει στο δανειστή;
Απάντηση: Επιτρέπεται να σας καλούν μόνο στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε ο ίδιος δηλώσει στο δανειστή.

8.Ερώτηση: Υποχρεούνται οι εταιρείες ενημέρωσης να μου χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών μου ή και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές;
Απάντηση: Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

9.Ερώτηση: Έχει οριστεί δικάσιμος για υπαγωγή μου στο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει το δικαίωμα η εταιρεία ενημέρωσης να επικοινωνεί μαζί μου και να με ενημερώνει για την οφειλή μου;
Απάντηση: Απαγορεύεται στις εταιρείες ενημέρωσης να σας καλούν εφόσον έχετε προβεί σε δικαστικές ενέργειες.

10.Ερώτηση: Επιτρέπεται να μου χρεώσει ο δανειστής επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης σε εταιρεία ενημέρωσης;
Απάντηση: Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία.

11.Ερώτηση: Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή;
Απάντηση: Μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) ή καλώντας στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ. 213-1514346).

12.Ερώτηση: Δεν έχω καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και με ενοχλούν εταιρείες ενημέρωσης για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

13.Ερώτηση: Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν με έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε εταιρεία ενημέρωσης, πού μπορώ να απευθυνθώ;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

14.Ερώτηση: Σε περίπτωση που θέλω να καταγγείλω μία εταιρεία ενημέρωσης Οφειλετών για παραβίαση των διατάξεων του νόμου, πού μπορώ να απευθυνθώ;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 ή μέσω της ιστοσελίδας www.efpolis.gr.

15.Ερώτηση: Ποιος είναι ο νόμος που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης;
Απάντηση: Ο νόμος 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012.

 

parapolitika.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>