Σχέδιο – σωσίβιο για 81.000 δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Τελευταία ενημέρωση την 01 Νοέ 2017 — 23:05

Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ το σχέδιο αποπληρωμής με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που αφορά 81.715 δανειολήπτες και ρυθμίζει συνολικά χρέη 1,463 δισ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας θα εκδώσει τη σχετική απόφαση υλοποίησης του σχεδίου που αποτελεί ανακούφιση για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες του τέως ΟΕΚ και ιδιαίτερα για τους πλέον ευάλωτους που έχουν πληγεί στα χρόνια της κρίσης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Αυγής», το σχέδιο προβλέπει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και περιλαμβάνει διαγραφή κεφαλαίων και τόκων που επαναφέρουν το δάνειο στο αρχικό του ποσό.

Ακόμα, στις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού δανείου το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι του δανειολήπτη. Επιπλέον, εφαρμόζεται έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών, ενώ επεκτείνεται για όλους τους δικαιούχους ο χρόνος αποπληρωμής κατά δέκα έτη και τέλος προβλέπονται ακόμα πιο ευνοϊκοί όροι διευθέτησης και αποπληρωμής για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι).

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν χθες στο Δ.Σ του ΟΑΕΔ:

Ρύθμιση για χρέος μικρότερο των 6.000 ευρώ

Οι δανειολήπτες για τους οποίους το συνολικό τους χρέος (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο + τόκοι υπερημερίας) είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους. Αφορά 35.000 δανειολήπτες.

Διαγραφή τόκων κεφαλαίου – τόκων υπερημερίας – κεφαλαιοποιημένων τόκων

Διαγράφονται οι τόκοι κεφαλαίου – τόκοι υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.

Οι τόκοι κεφαλαίου – τόκοι υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες θα αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού.

Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.

Εκπτώσεις στο ποσό χορήγησης

Εφαρμόζεται έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.

Εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).

Εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά. Ο δανειολήπτης επιλέγει και κάνει χρήση μίας εξ αυτών.

Εξοφληθέν το δάνειο για όσους έχουν καταβάλει το 60%

Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού δανείου, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι του δανειολήπτη. Μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, περίπου 49.000 δανειολήπτες θεωρούνται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους.

Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη

Η αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, σε συνδυασμό με τις άλλες ρυθμίσεις, μειώνει σημαντικά τη μηνιαία δόση, με άμεση θετική συνέπεια στην καθημερινότητα του δανειολήπτη και στη δυνατότητά του να παρακολουθήσει τη συμβατική του υποχρέωση. Έμμεση συνέπεια αποτελεί η μηνιαία αύξηση των εσόδων του Οργανισμού από την αύξηση των ενήμερων οφειλετών.

Μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής

Οι άνεργοι οφειλέτες δύνανται με αίτησή τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη, χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.

Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής

Σε αυτά εντάσσονται όλοι οι υπόχρεοι οφειλέτες που θα καταβάλουν μέρος της οφειλής τους όπως παρακάτω:

Α) Εφόσον καταβάλουν το 60% του τελικού ποσού δανείου, εντός πέντε ετών, δικαιούνται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου.

Β) Εφόσον καταβάλουν το 80% του τελικού ποσού δανείου, εντός οκτώ ετών, δικαιούνται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου.

Ως ημερομηνία έναρξης των παραπάνω χρόνων νοείται η ημερομηνία ορισμού της τελικής οφειλής από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση του δικαιώματος γρήγορης αποπληρωμής και των αντιστοίχων απομειώσεων.

Ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης

Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολικό χρέος έως 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Επίσης, για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Έφη Αχτσιόγλου: Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας παρά τους περιορισμούς

«Οι ρυθμίσεις που εφαρμόζουμε στοχεύουν στην ουσιαστική ανακούφιση όλων των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ. Πρόκειται για εργαζόμενους, ανέργους, ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, όλους όσοι την περίοδο της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό να ανατρέπεται» σημειώνει σε δήλωσή της στην «Αυγή» η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως επισημαίνει ακόμα, «το πλέγμα των ρυθμίσεων καλύπτει όλες τις κατηγορίες των δανειοληπτών και προβλέπει επιπλέον μέριμνα για όσους η αδυναμία πληρωμής είναι μεγαλύτερη. Η ρύθμιση των δανείων του τέως ΟΕΚ είναι μια δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία υλοποιείται μάλιστα σε συνθήκες περιοριστικές, και δείχνει την πολιτική της βούληση να ενισχύσει στην πράξη χιλιάδες οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης».

ΠΗΓΗ: Αυγή

Απάντηση