Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Σύννεφα υποβάθμισης πάνω από την Ιταλία

Στο στόχαστρο της Fitch μετά την S&P

«Βαριά σύννεφα» μαζεύονται πάνω από την Ιταλία, καθώς μετά την υποβάθμισή της από τη S&P, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο της Fitch.

Μάλιστα, ήδη εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο λαμβάνοντας υπόψη τρεις παραμέτρους: Την προοπτική ανάπτυξης, το κόστος δανεισμού και τις αποφάσεις των Ευρωπαίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία, η πιστοληπτική διαβάθμιση της οποίας υποβαθμίστηκε κατά 2 βαθμίδες την Παρασκευή από την S&P, έχει ψηφίσει πακέτο μέτρων λιτότητας και δομικών μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους 2 μήνες, με στόχος να καταστήσει την οικονομία της περισσότερο ανταγωνιστική και να την επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>