Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Σώστε μας από τα δάνεια στις τράπεζες», φωνάζουν πολίτες στην Ήπειρο!

Δεν ξέρουν τι να κάνουν και κατέφυγαν στον Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας…

Τους τελευταίου μήνες στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Πολίτη, κατέφυγαν διαμαρτυρόμενοι έναντι των τραπεζών, πολλοί Ηπειρώτες  που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις προς αυτές δανειακές τους υποχρεώσεις. Το πρόβλημα αυτό τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με ανεξέλεγκτες κοινωνικές συνέπειες, που θα είναι οδυνηρές. Και τούτο λόγω της ανυπαίτιας κατά κανόνα αδυναμίας των δανειοληπτών, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που σήμερα υπάρχουν.

Όπως αναφέρει ο Συμπαραστάτης του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου, “έως ότου το μέγα αυτό πρόβλημα, τύχει ριζοσπαστικής νομοθετικής αντιμετώπισης, όπως απαιτούν τώρα οι περιστάσεις, οι τράπεζες, από την πλευρά τους, επιβάλλεται να εφαρμόσουν – και προς ίδιον όφελος – μια πιο ευέλικτη πολιτική έναντι των δανειοληπτών, προσαρμοσμένη στις σημερινές δυνατότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων και όχι στην λογική της ανυπαρξίας επόμενης μέρας και για τις δύο πλευρές”.