Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τα σενάρια για το σχέδιο «Κοραλίτο» στην Ελλάδα

Αναζωπυρώθηκε, παρά τις διαψεύσεις, μεσοβδόμαδα η φημολογία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εμπορικές τράπεζες της χώρας, προετοιμάζονται για τα χειρότερα, μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, στην οποία ανέφερε ότι προετοιμάζονται οι ελληνικές αρχές για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά και οι εκθέσεις περισσότερων από δέκα οίκων, επανέφεραν τη συζήτηση για το τι θα επικρατήσει στη χώρα σε ενδεχόμενο bank run, μαζικής δηλαδή απόσυρσης καταθέσεων.

Όταν η Αργεντινή βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση, στις αρ­χές της δεκαετίας του 2000, εφάρμοσε ένα πακέτο μέτρων με την ονομασία Κοραλίτο. Το οποίο προέβλεπε πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών, ειδικά των δολαριακών, απαγορεύοντας τις αναλήψεις. Για τις καθημερινές συναλλαγές επιτρεπόταν η χρήση μόνο πιστωτικών και χρεωστι­κών καρτών, και επιταγών.

Ευρώπη

Το θέμα της φυγής των καταθέσε­ων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των διαβουλεύσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετά­ζουν με ποιες προϋποθέσεις θα γίνουν τα επόμενα βήματα για την ουσιαστική ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στο θέμα της εγγύησης των καταθέσεων. Τους Ευρωπαίους θορύ­βησε η αντίδραση των καταθετών στην Ισπανία και την Ιταλία: στο ενδεχόμε­νο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, έσπευσαν να μεταφέρουν τις καταθέ­σεις τους σε ασφαλείς τόπους, όπως η Γερμανία και η Ελβετία. Την ίδια στιγ­μή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εμφανίζεται και αυτή να παίρνει προ­φυλάξεις ενόψει πιθανής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, επιδιώκοντας να μειωθεί άμεσα η εξάρτηση των ελ­ληνικών τραπεζών από τη ρευστότητα που χορηγεί.

Ακόμα πιο περίεργους συνειρμούς προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας συστήσει ομάδα εργασίας για το πρό­βλημα της Ελλάδας. Έργο της είναι να εξετάσει τις προοπτικές της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, άλ­λες πηγές που επικαλείται η εφημε­ρίδα αναφέρουν ότι παρόμοια ομάδα έχει συστήσει και η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, η Bundesbank, χωρίς όμως να γίνει γνωστό εάν βασικό της αντικείμενο ήταν η Ελλάδα ή η κρίση στην Ευρωζώνη γενικότερα.

Σύμφωνα με τις διαρροές, η ειδική ομάδα θα μελετήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, καθώς και την πορεία της εφαρμογής του προ­γράμματος προσαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση, με μεγάλο εν­διαφέρον αναμένεται η αντίδραση της ΕΚΤ στην έναρξη της διαδικασίας ανα­κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τρα­πεζών. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό­τητας (ΤΧΣ) ενέκρινε την ολοκλήρω­ση των διαδικασιών για την προσωρι­νή ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών: Εθνικής Τράπεζας, Eurobank EFG, Alpha Bank και Τράπε­ζας Πειραιώς. Ήδη στέλνονται στις τρά­πεζες οι συμβάσεις προεγγραφής για την εκταμίευση 18 δισ. ευρώ, και πι­στώθηκαν τα κεφάλαια στους λογαρια­σμούς των τραπεζών. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης η Εθνική Τράπεζα θα λάβει από το ΤΧΣ 6,9 δισ. ευρώ, η Eurobank 4,2 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 1,9 δισ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς 5 δισ. ευρώ.

 

Τι είναι

Κοραλίτο ήταν το ανεπίσημο όνομα για τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν για έναν χρόνο στην Αργεντινή, στα τέλη του 2001, από τον υπουργό Οικονομί­ας Ντομίνγκο Καβάλο, προκειμένου να σταματήσει το bank run. Με το Κοραλί­το, πάγωσαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και απαγορεύτηκε η ανάληψη δολαρίων και ευρώ.

Είχε προηγηθεί, από τα μέσα του 2001, και ενώ στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους ήταν σαφές ότι το τρα­πεζικό σύστημα θα συντριβεί, μια προ­σπάθεια να πειστούν οι μεσαίοι καταθέ­τες, ώστε να επιστρέψουν τις καταθέσεις τους. Την ίδια στιγμή οι μεγάλες επιχει­ρήσεις της χώρας έβγαζαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό.

Τα μέτρα του Κοραλίτο προκάλεσαν μεγάλη κοινωνική οργή και αναταραχή. Κλιμακώθηκε η ύφεση, με αποτέλεσμα 20 μέρες μετά την εφαρμογή του να πα­ραιτηθεί ο πρόεδρος της χώρας Fernando de la Rua. Ο νέος πρόεδρος εφάρμοσε μια παραλλαγή του Κοραλίτο, αναγκάζο­ντας τους καταθέτες να ανταλλάξουν τα χρήματά τους σε δολάρια με μια σειρά ομολόγων σε πέσος, με προκαθορισμένο επιτόκιο. Από την κίνηση αυτή θεωρείται ότι ωφελήθηκαν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν σχεδόν πτωχεύσει, αλλά οι ιδιοκτήτες τους είχαν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό, γεγονός που τους επέτρεψε να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους σε πολύ χαμηλότερη αξία λόγω της μεγάλης υποτίμησης του αργεντίνικου νομίσματος.

Το Κοραλίτο έληξε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2002, όταν ο υπουργός Οι­κονομίας Ρομπέρτο Lavagna ανακοίνω­σε ότι απελευθερώνονται οι καταθέσεις περίπου 23,7 δισ. πέσος (όχι όμως και των 17,3 δισ. πέσος που ήταν κατατε­θειμένα σε μακροπρόθεσμους δολαρια­κούς λογαριασμούς). Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με τους ελέγχους στην αγορά συναλλάγματος, με τους οποίους κανένα πρόσωπο ή επιχείρηση δεν είχε τη δυ­νατότητα να αγοράσει περισσότερα από 100.000 δολάρια, εφαρμόστηκε για να αποτραπούν οι πιθανές επιπτώσεις της αιφνίδιας διαθεσιμότητας πέσος.

[sc:Πηγή id=”http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=3&artid=113383″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>