Τελευταία ευκαιρία για εκατοντάδες χιλιάδες «κόκκινα δάνεια» δίνουν οι τράπεζες

Τελευταία ενημέρωση την 06 Απρ 2017 — 23:10

Κάλεσμα στους δανειολήπτες με «κόκκινες» οφειλές απευθύνουν οι τράπεζες, και τους προσφέρουν μακροχρόνιες ρυθμίσεις, καθώς στόχος είναι να γυρίσουν στην «πράσινη» περιοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από τα καθυστερούμενα δάνεια και μέσα στις προθεσμίες που έχουν συμφωνήσει με τον SSM.

Και καθώς ένα – ένα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο θεσμικό πλαίσιο τακτοποιούνται, ίσως αυτή να είναι η τελευταία ευκαιρία για τους εκατοντάδες χιλιάδες «κόκκινους» δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Διότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων στα fund και όπως χαρακτηριστικά λέει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος «επιδίωξη των funds που θα αγοράσουν δάνεια είναι σε σύντομο διάστημα να εισπράξουν το μεγαλύτερο τμήμα της οφειλής, και αν οι δανειολήπτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν θα προχωρούν σε ρευστοποιήσεις».

Επανειλημμένα ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, έχει υπογραμμίσει πως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή κινδύνου για την ευστάθεια των τραπεζών και τροχοπέδη για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Καθώς λοιπόν τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 40δισ ευρώ, δηλαδή στα 66,7δισ ευρώ από τα 106,9δισ ευρώ που ήταν πέρυσι τον Σεπτέμβριο, θα μπουν μπροστά οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων -θα πωληθούν δάνεια ύψους 8δισ ευρώ περίπου-, οι ρευστοποιήσεις, οι οποίες θα διαμορφωθούν στα 12 με 13δισ ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα προχωρήσουν και σε διαγραφές ύψους 15δισ ευρώ.

Ρευστοποιήσεις, πωλήσεις και διαγραφές είναι «εργαλεία» προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των καθυστερούμενων ανοιγμάτων.

Ωστόσο οι τραπεζίτες εστιάζουν πρωτίστως στις λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως της οριστικής διευθέτησης, για τις οποίες προβλέπονται 17 εργαλεία, μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Ειδικότερα οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προβλέπουν: μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, μερική διαγραφή οφειλής, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης προβλέπουν μεταξύ των άλλων: ολική διαγραφή οφειλής, πώληση οφειλής , πλειστηριασμό, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, μετατροπή της δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση.

Μάλιστα η ΤτΕ στην προχθεσινή Έκθεση της για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σημειώνει μεταξύ των άλλων ότι πρέπει να ενταθούν οι δικαστικές ενέργειες, όπως είναι οι πλειστηριασμοί ακινήτων, κυρίως για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών (2 χρόνια) και δεν έχουν καταγγελθεί. Στόχος είναι το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων να μειωθεί στο 107% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (από 6%- 26% σήμερα) και στο 2% με 24% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 12%-34%). παράλληλα η ΤτΕ σημειώνει ότι θα πρέπει να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στο 86% με 100% η άσκηση ένδικων μέσων για όσα δάνεια έχουν καταγγελθεί.

Απάντηση