Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τράπεζα Πειραιώς: Πουλάει 200 χιλ. «κόκκινα» δάνεια

Τη διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου με περίπου 200 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, για τα οποία δεν διαθέτει εξασφαλίσεις, ξεκίνησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που έχει αποστείλει η τράπεζα στους επενδυτές, η ονομαστική αξία των προς πώληση δανείων ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ με το αρχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται σε 1,1 δισ.. Η μέση οφειλή ανά δάνειο διαμορφώνεται σε 11 χιλ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στις 28 Φεβρουαρίου. Ήδη έχει ανοίξει το virtual data room. Σημειώνεται ότι η τράπεζα, ως υποχρεούται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχει στείλει τελευταία επιστολή στους δανειολήπτες των παραπάνω δανείων, με την οποία προτείνει οριστικό διευθέτηση του δανείου με διαγραφή σημαντικού μέρους της οφειλής.

Πηγή: euro2day


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

2 Σχόλια Τράπεζα Πειραιώς: Πουλάει 200 χιλ. «κόκκινα» δάνεια

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>