Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τράπεζες – Αναμένουν επιστροφή των καταθέσεων που έφυγαν με το φόβο της δραχμής

Σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών και επιστροφή μερίδας των αποταμιεύσεων που έφυγαν από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και φυλάσσονται στα «σεντούκια» προσδοκούν οι Ελληνες τραπεζίτες μετά τη συγκρότηση κυβέρνησης και την αξιολόγηση του νέου κυβερνητικού σχήματος, ως προς τη σταθερότητά του.

Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι η επιτυχής συγκρότηση κυβέρνησης αποτελεί ταυτόχρονα και λήξη «συναγερμού» για τα προβλήματα ρευστότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει η παρατεταμένη ακυβερνησία. Το μεγάλο «στοίχημα» τόσο της νέας κυβέρνησης όσο και των τραπεζιτών είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Για να καταστεί εφικτή η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>