Τράπεζες: Με νέες προτάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

Τελευταία ενημέρωση την 13 Φεβ 2015 — 12:18

Στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα κόκκινα δάνεια και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επακολουθήσουν σπεύδουν να προσαρμοστούν οι τράπεζες με νέες «προσφορές» που αποσκοπούν μακροχρόνια στην επίλυση του προβλήματος. 

Τα «κόκκινα» καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια που οι δανειολήπτες έχουν σταματήσει τις μηναίες καταβολές δόσεων, βρισκόταν μέχρι τώρα στο στόχαστρο των τραπεζών με την έκδοση διαταγών πληρωμής και προσφυγή στα δικαστήρια. 

Οι νέες προτάσεις είναι δελεαστικές αφού στο «πακέτο» που προφέρεται περιλαμβάνει ακόμη και το κούρεμα της οφειλής στην περίπτωση που ο δανειολήπτης τηρήσει τη νέα συμφωνία με θρησκευτική ευλάβεια. Οι τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν τις άνωθεν ρυθμίσεις, δίνουν μεγαλύτερες ευχέρειες στους δανειολήπτες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα αποπληρωμής οφειλής π.χ. καταναλωτικού δανείου ύψους 11.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης που είναι σε θέση να πληρώνει 48 ευρώ το μήνα για τρία χρόνια θα εισέλθει σε πρόγραμμα επιβράβευσης το οποίο όμως περιλαμβάνει νέα μηνιαία δόση που θα φθάνει τα 120 ευρώ το μήνα μέχρι την αποπληρωμή του δανείου. Ο χρόνος εξόφλησης ξεπερνά τους 120 μήνες ή δέκα χρόνια.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πληρώσουν 7.000 ευρώ διότι χάρη στη επιβράβευση τους χαρίζεται το ποσό των 4.000 ευρώ όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Ορισμένες τράπεζες όμως προχωρούν σε «κούρεμα» των καταναλωτικών δανείων έως 50% της συνολικής οφειλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των οφειλών κυρίως από καταναλωτικά δάνεια έχουν διπλασιασθεί εξαιτίας των τόκων. Αρχικό καταναλωτικό δάνειο 15000 ευρώ σήμερα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ καθώς ο οφειλέτης δεν κατέβαλλε τις προγραμματισμένες μηνιαίες δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πάντως το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης για τη διαχείριση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων αναμένεται με ενδιαφέρον από την αγορά που προσδοκά σε μία λύση του προβλήματος. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δημιουργεί κλίμα καθυστερήσεων καταβολής των μηνιαίων δόσεων σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Απάντηση