Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Προσωρινή προστασία του δανειολήπτη

Είναι γνωστό ότι εδώ και δύο χρόνια ισχύει ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που έδωσε τη δυνατότητα και τη δυναμική σε χιλιάδες υπερχρεωμένα πρόσωπα προσφεύγοντας στο Ειρηνοδικείο να πετύχουν διαγραφές μέρους των οφειλών τους από δανειακές υποχρεώσεις τους.

Καθώς όμως χιλιάδες κόσμου κατέφυγε στην προστασία του Ειρηνοδικείου, το αποτέλεσμα είναι σήμερα να δίνονται εξαιρετικά μακρινές ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου δίνονται δικάσιμοι για το έτος 2019! Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας το έτος 2018.

Το εύλογο ερώτημα είναι τι κάνει ο δανειολήπτης έως τότε. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ειρηνοδίκη μια προσωρινή προστασία της περιουσίας του έως την εκδίκαση της υπόθεσής του, καθώς σε όλο αυτό το διάστημα των τόσων ετών η Τράπεζα έχει δικαίωμα να ενοχλεί και να στρέφεται νομικά εναντίον του δανειολήπτη.

Ο Ειρηνοδίκης εξετάζει την υπόθεση και εφ όσον διαπιστώσει ότι αίτηση θα ευδοκιμήσει και ότι πρέπει να προστατευτεί η περιουσία του παρέχει την προσωρινή προστασία στον οφειλέτη. Για τις περιπτώσεις των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπου συνηθίζεται η δόση να παρακρατείται από το μισθό ή τη σύνταξη (για αυτό και βλέπουμε συμπολίτες μας να λαμβάνουν το μήνα αποδοχές 200 και 100 ευρώ) ο Δικαστής μπορεί να αποφασίσει να σταματήσει η παρακράτηση του ποσού των δανείων από τις μηνιαίες αποδοχές του οφειλέτη.

Εν τούτοις σε αρκετές περιπτώσεις ο Ειρηνοδίκης διατάζει την προσωρινή προστασία, συνήθως της κύριας μόνο κατοικίας και όχι των επιπλέον περιουσιακών στοιχείων, με εγγυοδοσία, δηλαδή προστατεύει την κύρια οικία με τον όρο ο οφειλέτης να καταβάλλει ένα ποσό που ο δικαστής θα προσδιορίσει κάθε μήνα στην Τράπεζα έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

www.korsanou.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>