Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υποβάθμιση της Γερμανίας σε «ΑΑ-»

Σε υποβάθμιση της Γερμανίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Egan-Jones Ratings. Ο οίκος έκρινε ότι το Βερολίνο βαθμολογείται πλέον με ΑΑ-, από ΑΑ, εξαιτίας της κρίσης στην ευρωζώνη και των προβλημάτων που υπάρχουν.

Επίσης, αναφέρει ότι το χρέος της χώρας θα διαμορφωθεί στο 86% του ΑΕΠ το 2011, από 83% το 2010. Επιπλέον, ο οίκος θέτει σε αρνητικό outlook την γερμανική οικονομία.

Να σημειωθεί ότι ο Egan-Jones Ratings είναι αμερικανικός οίκος μικρότερης εμβέλειας από τους γνωστούς σε όλους S&P, Μοοdys και Fitch.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>