Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υπολογίστε μόνοι σας το φόρο εισοδήματος

Κατεβάστε την εφαρμογή, προσφορά του περιοδικού «Λογιστής» του “Ομίλου Επιχειρήσεων Τότση Α.Ε.Β.Ε.” σε συνεργασία με την “Optisoft”, και υπολογίστε μόνοι σας το φόρο εισοδήματος.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο το έντυπο Ε1, ώστε να υπολογιστεί αυτόματα η εκκαθάριση του φόρου, σύμφωνα με τα νέα τεκμήρια, ενώ παράλληλα μπορείτε να δείτε όλα τα έντυπα που περιλαμβάνει η πλήρης έκδοση της εφαρμογής “ΛΟΓΙΣΤΗΣ e-Έντυπα”.

Πατήστε εδώ


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>