Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Χρεοκόπησε λόγω επισφαλειών η Toender Bank

Η Toender Bank A/S, μια μεγάλη τράπεζα της νοτιοδυτικής Δανίας, υποχρεώθηκε να κηρύξει χρεοκοπία, μετά από έρευνα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, από την οποία αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε τόσα επισφαλή δάνεια που έφταναν για να εξανεμίσουν το μετοχικό της κεφάλαιο.

Η τρίτη μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα της Δανίας, η Sydbank θα αναλάβει τώρα τους 18.000 πελάτες και τον ισολογισμό των 2,3 δισ. κορόνων (396 εκατ. δολ.) της Toender Bank.

metrogreece.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>