Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ψάχνονται για νέα χρεοκοπία

Ενώ η συγκυβέρνηση της «τριανδρίας» βρίσκεται εν όψει ενός νέου τσουνάμι από υφεσιακά και αντιλαϊκά μέτρα, η διεθνής συζήτηση για τη χώρα μας έχει πλέ­ον εκτροχιαστεί προς τη βεβαιότητα μιας νέ­ας ελεγχόμενης χρεοκοπίας, με φόβους ότι θα εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη, ενώ και η εν­δεχόμενη έξοδος από την ευρωζώνη «απαλύνεται» ως προς τις συνέπειές της για το ευρωσύστημα και μάλιστα από τα πιο επίσημα χείλη.

Είναι εντυπωσιακή η συνέντευξη που πα­ραχώρησε στη γερμανική τηλεόραση ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος υποστήριξε ότι:

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώ­νη, παρ’ ότι ανεπιθύμητη, θα ήταν «διαχειρίσιμη»: «Με βάση τις σημερινές προοπτικές, μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν διαχειρίσιμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εί­ναι επιθυμητή, επειδή θα υπήρχαν σημαντι­κοί κίνδυνοι ιδιαίτερα για τον απλό κόσμο στην Ελλάδα».

Η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη «αποκλείεται, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, αλλά και ύστερα από αυ­τό». Το τέλος του φθινοπώρου είναι κάποιο… ορόσημο; Ίσως…

Φυσικά κανείς δεν μπορεί σήμερα να δι­ατυπώσει ασφαλή πρόβλεψη στο ζήτημα της παραμονής ή της εξόδου από το ευρώ. Μπορεί όμως να διακρί­νει ότι τόσο η Γερμανία όσο και το ΔΝΤ έχουν μπει σε διαδικασία ανα­ζήτησης του μοντέλου για την επόμενη ελεγχόμενη χρεοκοπία (αναδιάρθρωση χρέ­ους) ύστερα από το φοβερό εκείνο PSI των Παπαδήμου, Βενιζέλου και Σαμαρά, το οποίο επιτάχυνε την πορεία μας προς τη σημερινή δρα­ματική κατάσταση.

 

Το σχέδιο του ΔΝΤ

Σύμφωνα με δημο­σίευμα της αμερικανι­κής εφημερίδας «WΙΙ Street Journal», το οποίο δεν διαψεύστηκε από το ΔΝΤ, το ταμείο σπρώχνει προς νέα αναδιάρθρω­ση του ελληνικού χρέ­ους,  κρίνοντας ότι σή­μερα δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς είναι αδύνατον να συνεχιστεί η εκταμίευση πόρων για την Ελλάδα. Αυτήν τη φορά όμως θα πρέπει να «κουρευτούν» τα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια του «επίση­μου τομέα» με εξαίρεση τα δάνεια του ίδι­ου του ΔΝΤ. Κοινώς, το κόστος να επιβαρύνει την ευρωζώνη.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, κατά το δη­μοσίευμα, με τρεις τρόπους: με άμεση διαγραφή χρέους εκ μέρους των δανειστών της χώρας, με μείωση των επιτοκίων ή με κόστος του ευρωπαϊκού μηχανισμού EFSF, ο οποίος θα επιβαρυνθεί τα 50 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ώστε να μην προστεθούν στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Στόχος είναι ένα χρέος 100% επί του ελληνικού ΑΕΠ – μετά την αποπληρωμή προς ΔΝΤ φυσικά.

 

Το γερμανικό σχέδιο

Από την πλευρά της η Γερμανία, η οποία, όπως και άλλες χώρες, δεν θέλει ούτε να ακούσει για επιβάρυνση των επίσημων πι­στωτών – και της ίδιας -, επεξεργάζεται τη δική της εκδοχή ελεγχόμενης πτώχευσης εντός του ευρώ, όπως ανέφερε δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας Euro2day, τη Δευ­τέρα, επικαλούμενο «αξιόπιστη πηγή της ευ­ρωζώνης».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το γερμανικό υπουργείο Οικονομι­κών ετοιμάζεται, πλέον, για την άμεση εφαρμογή του ESM, μέχρι το τέλος Σεπτεμ­βρίου, εξέλιξη που θα επι­τρέψει την ελεγχόμενη πτώ­χευση της Ελλάδας, δηλαδή μια νέα αναδιάρθρωση του χρέ­ους εντός του ευρώ, όπως προβλέπει ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης». Όπως μάλιστα αναφέρει ο συγκεκρι­μένος αξιωματούχος της ευρωζώνης στην ιστοσελίδα, «το σενάριο αυτό καταρτίστη­κε την άνοιξη ως μία από τις υποθέσεις εργασίας,  όμως δυστυχώς αυτήν τη στιγμή ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και οι συνεργάτες του το θεωρούν τη μόνη αξιόπιστη λύση».

Όλοι λοιπόν κάνουν ασκή­σεις προετοιμασίας για εξε­λίξεις στο ελληνικό μέτωπο. Όλοι, εκτός από την ελληνική κυ­βέρνηση…

topontiki.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>