7712/2010 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου

Αριθμός απόφασης

7712/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Γενικός αριθμός κατάθεσης: 167589/2010)

(Αριθμός κατάθεσης δικογράφου: 15740/2010)

————– ————-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Πρόφη Σοφία, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Όλγας Λαζαρά του Πυθαγόρα συζ. Νικολάου Λαγκέρη, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Σαπφούς αρ.18, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της,Ευανθία Στεφανέα.

κατά

Της καθ’ ης: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Α.Ε.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-9-2010 αίτησή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό, με αριθμό 15.740/2010 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η 30-9-2010.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος της, δυνάμει της 4461/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της.

Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ’ ης, ενόψει  του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν.3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων Ν.Λ. και Β.Α.ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η τελευταία καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση  για την υποβολή αίτησης της οφειλέτριας – αιτούσας ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, προσκομίζει δε την από 29/09/2010 αίτησή της προς τη καθ’ ης και τις από 29/09/2010 αιτήσεις της προς την EUROBANK και την Εμπορική Τράπεζα. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθ’ ης  κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό για την 06/10/2010. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός και ως κατ’ ουσίαν βάσιμος, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης. (άρθρο 178 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τη αίτηση.

Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας με την 4461/29-01-2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 27/09/2010   αρ.κατ.δικ.:11018/2010) ανακοπής και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης που ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 04 Οκτωβρίου 2010.

                                                            Για τη δημοσίευση

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.